Loading...

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich platform internetowych oraz obsługi klienta.  Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie urządzenia elektronicznego z którego korzysta. Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary i zasady regulowane w Polityce Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przeczytaj poniższą treść.


II. GROMADZONE INFORMACJE
W związku z Usługami firma ADS Professional Anna Pietrzak do której należy witryna www.adps.pl gromadzi różnego rodzaju informacje, w tym:
- informacje przekazywane przez Użytkownika podczas rejestracji;
- informacje dotyczące składanych zamówień
ADS Professional Anna Pietrzak może również prosić o odrębną zgodę na gromadzenie danych


III. Wykorzystywanie i udostępnianie informacji
3.1 Gromadzone informacje są wykorzystywane między innymi w celu:
• świadczenia Usług związanych z realizacją zamówienia;
• zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług, w celu ulepszenia sklepu
• oferowania dostosowanych treści za odrębną zgodą Użytkownika, jeśli jest to wymagane.

* Dostosowania treści wyświetlanych na stronie dotyczących oferty sklepu internetowego www.adsp.pl
3.2 ADS Professional Anna Pietrzak może udostępniać informacje Użytkownika:
• Producentom produktów w celach reklamacji,

* partnerom serwisowym

• zewnętrznym firmom spedycyjnym

• organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony ADS Professional Anna Pietrzak i jej klientów.


IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.
ADS Professional Anna Pietrzak (Administrator danych ) traktuje priorytetowo prywatność użytkowników platformy www.adsp.pl. Dokładamy wszelkich starań by sposób w jaki sposób dane są gromadzone, wykorzystywane oraz przechowywane był jak najbardziej zrozumiały. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono, jakimi zasadami kieruje się ADS Professional przetwarzając Twoje dane. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich rozwiązań obsługi klienta lub innych aplikacji firmy ADS Professional Anna Pietrzak, które odwołują się lub odsyłają do tej Polityki Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje niezależnie od urządzenia na którym wyświetlana jest treść strony www.adsp.pl


V. INFORMACJE JAKIE ZBIERAMY
* Informacje przekazywane bezpośrednio przez Ciebie podczas rejestracji potrzebne dla utworzenia konta takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania
* Usługa zakupowa pozwala przekazać informacje o złożeniu zamówienia do siedziby firmy
• Jeśli kontaktujesz się z naszą obsługą klienta, aby porozmawiać o produkcie lub usłudze, przesłać zapytanie lub złożyć reklamację, będziemy zbierać informacje na temat żądanej przez Ciebie usługi. Zebrane dane będą obejmować imię i nazwisko Użytkownika, a w zależności od rodzaju zapytania, mogą również zawierać adres domowy, numer telefonu, adres e-mail i identyfikator Twojego urządzenia.
Możesz zdecydować, by nie przekazywać nam określonych rodzajów informacji (np. informacji wymaganych w trakcie rejestracji Konta), jednak uniemożliwi to korzystanie i rejestracje konta


VI. JAK KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH 
Będziemy wykorzystywać gromadzone informacje w następujących celach:
- zarejestrowanie Ciebie lub Twojego urządzenia na potrzeby korzystania z Usług;
- świadczenie usługi lub oferowanie żądanej funkcji;
- działania reklamowe, takie jak wysyłanie wiadomości promocyjnych, o ile wyrazisz odrębną zgodę,

ADS Professional Anna Pietrzak umożliwia podjęcie szeregu decyzji dotyczących sposobu wykorzystania Twoich danych. Możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas wiadomości promocyjne, korzystając początkowo z newslettera, którego możesz w każdej chwili wyłączyć.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów określonych powyżej.
Podstawa prawna, na mocy której przetwarzamy dane osobowe, obejmuje przetwarzanie, które jest: konieczne do realizacji umowy pomiędzy Tobą a ADS Professional Anna Pietrzak (na przykład na potrzeby świadczenia Usług oraz identyfikacji i autoryzacji Użytkownika do korzystania z określonych Usług); spełnienia wymagań prawnych (na przykład przestrzegania obowiązujących zasad rachunkowości oraz obowiązkowego ujawniania informacji organom państwowym); konieczne z punktu widzenia uzasadnionych interesów ADS Professional Anna Pietrzak (w celu profesjonalnej obsługi klienta) oraz zależne od Twojej zgody (przekazywanie danych markteingowych), którą można później wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem mailowym sklep@adsp.pl


VII. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH 
Możemy ujawniać Twoje dane wewnątrz firmy ADS Professional w ramach prowadzonej przez nas działalności odpowiednim działom, takim jak dział obsługi klienta, dział sprzedaży, dział transportu i spedycji, dział windykacji. • Usługodawcy. ADS Professional Anna Pietrzak może  przekazać Twoje dane firmom świadczącym usługi na rzecz ADS Professional Anna Pietrzak w celach transportowych lub napraw serwisowych

- aby przestrzegać przepisów prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej (np. nakazu przeszukania lub innego zarządzenia sądowego);
- w celu sprawdzenia lub wyegzekwowania przestrzegania zasad korzystania z Usług
- w celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa ADS Professional Anna Pietrzak


VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Masz prawo zażądać szczegółów na temat gromadzonych o Tobie informacji oraz żądać od nas poprawienia niedokładnych informacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać jego ograniczenia, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia i możliwości ich przenoszenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach w przypadku których inne przepisy prawa nie wymagają zapewnienia dostępu.

Jeśli żądasz usunięcia danych osobowych, bądź świadomy, że po usunięciu Twoich danych uzyskanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich może być niemożliwe. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa część danych osobowych może być w dalszym ciągu przechowywana w dokumentacji i archiwach ADS Professional Anna Pietrzak, ale nie będziemy ich używać do celów handlowych. Bądź świadomy, że pomimo Twojego żądania usunięcia danych zastrzegamy sobie prawo do zachowania Twoich danych osobowych lub ich stosownej części, zgodnie z poniższym punktem dotyczącym przechowywania danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.


IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres 10 lat od momentu rejestracji lub od momentu ostatniego zamówienia.


X. PLIKI COOKIE

Pliki Cookie wykorzystywane są tylko na potrzeby obsługi sesji. Nie są wykorzystywane do innych celów.


XI. KONTAKT Z ADS PROFESSIONAL ANNA PIETRZAK
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania przez ADS Professional Anna Pietrzak z Twoich danych skontaktuj się z nami (Administrator danych) pod adresem:
ADS Professional Anna Pietrzak
05-090 Podolszyn Nowy

Ul. Długa 7

Polska

e-mail: sklep@adsp.pl

Tel.: 22 214 41 99

Na podany powyżej adres mailowy możesz skorzystać z prawa do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia a także ich przenoszenia. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.


XII. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik może zażądać przekazania mu specyfikacji informacji zbieranych o nim przez ADS Professional Anna Pietrzak na platformie www.adsp.pl oraz skorygowania nieścisłości w tych informacjach, sprzeciwić się przetwarzaniu informacji Użytkownika, zażądać ograniczenia tego przetwarzania, a także zażądać dostępu do swoich informacji, ich usunięcia lub przeniesienia. Aby złożyć wniosek o dostęp do swoich informacji, należy skontaktować się z pod adres mailowy sklep@adsp.pl. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od zgłoszonego przez Użytkownika żądania usunięcia informacji, ADS Professional Anna Pietrzak  zastrzega sobie prawo do zachowania informacji osobistych Użytkownika lub odpowiedniej ich części zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania danych oraz przepisami prawa właściwego, jeśli dostęp Użytkownika do witryny został zawieszony, ograniczony lub wypowiedziany przez ADS Professional Anna Pietrzak z powodu naruszenia przez Użytkownika obowiązujących warunków korzystania, jeśli jest to niezbędne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa. Usunięcie informacji o użytkowniku wiąże się z brakiem możliwości dostępu do platformy zakupowej www.adsp.pl oraz robienia zakupów.


OCHRONA INFORMACJI OSOBISTYCH PRZEZ ADS PROFESSIONAL ANNA PIETRZAK NA PLATFORMIE WWW.ADSP.PL 
Aby chronić uzyskane w ramach Usług informacje osobiste przed przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utraceniem, modyfikowaniem, dostępem, ujawnieniem, użyciem lub ingerowaniem w nie, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne.


ZMIANY W ZASADACH PRYWATNOŚCI
Niniejsze Zasady prywatności mogą być aktualizowane, w oparciu o zmiany w przepisach prawa właściwego.