I. ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Aktualizacja polityki prywatności z dnia 28.07.2020. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy platformy internetowej adsp.pl oraz obsługi klienta. Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie urządzenia elektronicznego z którego korzysta. Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary i zasady regulowane w Polityce Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przeczytaj poniższą treść.

II. GROMADZONE INFORMACJE

W związku z Usługami firma ADS Professional. do której należy witryna www.adsp.pl gromadzi różnego rodzaju informacje, w tym:

 1. informacje przekazywane przez Użytkownika podczas rejestracji
 2. informacje dotyczące składanych zamówień
  ADS Professional może również prosić o odrębną zgodę na gromadzenie danych

 

III. WYKORZYSTYWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Gromadzone informacje są wykorzystywane między innymi w celu:

 1. Świadczenia Usług związanych z realizacją zamówienia
 2. Zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług, w celu ulepszenia sklepu
 3. Oferowania dostosowanych treści za odrębną zgodą Użytkownika, jeśli jest to wymagane.

ADS Professional może udostępniać informacje Użytkownika:

 1. Producentom produktów w celach reklamacji
 2. Partnerom serwisowym
 3. Zewnętrznym firmom spedycyjnym
 4. Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony ADS Professional i jej klientów.

 

IV. INFORMACJE JAKIE ZBIERAMY

 1. Informacje przekazywane bezpośrednio przez Ciebie podczas rejestracji potrzebne dla utworzenia konta takie jak imię, nazwisko, adres e-mail miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania.
 2. Jeśli kontaktujesz się z naszą obsługą klienta, aby porozmawiać o produkcie lub usłudze, przesłać zapytanie lub złożyć reklamację, będziemy zbierać informacje na temat żądanej przez Ciebie usługi. Zebrane dane będą obejmować imię i nazwisko Użytkownika, a w zależności od rodzaju zapytania, mogą również zawierać adres domowy, numer telefonu, adres e-mail i identyfikator Twojego urządzenia.

Możesz zdecydować, by nie przekazywać nam określonych rodzajów informacji (np. informacji wymaganych w trakcie rejestracji Konta), jednak uniemożliwi to korzystanie i rejestracje konta.

V. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH

Możemy ujawniać Twoje dane wewnątrz firmy  ADS Professional w ramach prowadzonej przez nas działalności odpowiednim działom, takim jak dział obsługi klienta, dział sprzedaży, dział transportu i spedycji, dział windykacji. • Usługodawcy. ADS Professional może przekazać Twoje dane firmom świadczącym usługi na rzecz ADS Professional w celach transportowych lub napraw serwisowych

 1. Aby przestrzegać przepisów prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej (np. nakazu przeszukania lub innego zarządzenia sądowego).
 2. W celu sprawdzenia lub wyegzekwowania przestrzegania zasad korzystania z Usług.
 3. W celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa ADS Professional

 

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Masz prawo zażądać szczegółów na temat gromadzonych o Tobie informacji oraz żądać od nas poprawienia niedokładnych informacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub zażądać jego ograniczenia, a także zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia i możliwości ich przenoszenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych jurysdykcjach w przypadku których inne przepisy prawa nie wymagają zapewnienia dostępu.

Jeśli żądasz usunięcia danych osobowych, bądź świadomy, że po usunięciu Twoich danych uzyskanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich może być niemożliwe. Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa część danych osobowych może być w dalszym ciągu przechowywana w dokumentacji i archiwach ADS Professional, ale nie będziemy ich używać do celów handlowych. Bądź świadomy, że pomimo Twojego żądania usunięcia danych zastrzegamy sobie prawo do zachowania Twoich danych osobowych lub ich stosownej części, zgodnie z poniższym punktem dotyczącym przechowywania danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres 10 lat od momentu rejestracji lub od momentu ostatniego zamówienia.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może zażądać przekazania mu specyfikacji informacji zbieranych o nim przez ADS Professional. na platformie adsp.pl oraz skorygowania nieścisłości w tych informacjach, sprzeciwić się przetwarzaniu informacji Użytkownika, zażądać ograniczenia tego przetwarzania, a także zażądać dostępu do swoich informacji, ich usunięcia lub przeniesienia. Aby złożyć wniosek o dostęp do swoich informacji, należy skontaktować się mailowo. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od zgłoszonego przez Użytkownika żądania usunięcia informacji, ADS Professional zastrzega sobie prawo do zachowania informacji osobistych Użytkownika lub odpowiedniej ich części zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania danych oraz przepisami prawa właściwego, jeśli dostęp Użytkownika do witryny został zawieszony, ograniczony lub wypowiedziany przez ADS Professional z powodu naruszenia przez Użytkownika obowiązujących warunków korzystania, jeśli jest to niezbędne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa. Usunięcie informacji o użytkowniku wiąże się z brakiem możliwości dostępu do platformy zakupowej adsp.pl oraz robienia zakupów.

IX. OCHRONA INFORMACJI OSOBISTYCH

Aby chronić uzyskane w ramach Usług informacje osobiste przed przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utraceniem, modyfikowaniem, dostępem, ujawnieniem, użyciem lub ingerowaniem w nie, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne oraz stale aktualizujemy nasze zabezpieczenia.