SERWIS MASZYN SPRZĄTAJĄCYCH

Jak każde urządzenie, maszyny sprzątające również ulegają awariom. W trakcie sprzątania zużywają się niektóre części. Mogą zdarzyć się również wady fabryczne. Czasem także powodem może być po prostu złe użytkowanie maszyny. Przyczyny wystąpienia usterki mogą być zupełnie różne i niespodziewane. W takiej sytuacji warto wiedzieć, gdzie szukać porady oraz pomocy.

SERWIS

Serwisowanie maszyn sprzątających jest jedną z usług oferowanych przez naszą firmę. Nasi pracownicy, dzięki własnemu doświadczeniu i wiedzy, pomogą znaleźć źródło problemu. Doradzą również, jakie rozwiązanie będzie najlepsze. W razie potrzeby, zajmą się naprawą maszyny. Sprowadzone zostaną również odpowiednie części do maszyny, jeśli zajdzie potrzeba wymiany którejś z nich. Serwisanci mogą również podać przyczynę usterki i wskazać, jakich czynności należy unikać by się nie powtórzyła. Cenią sobie szczerość, bo tylko dzięki temu są w stanie dojść do powodu awarii i odpowiednio zająć się naprawą. Pozwala to także przestrzec przed ponownym popełnianiem błędów.

W trakcie naprawy maszyny zostaną zweryfikowane wszystkie możliwe przyczyny usterki. Jeśli nastąpi potrzeba, urządzenie zostanie rozebrane w celu sprawdzenia wnętrza. Jeżeli maszyna posiada zasilanie za pomocą akumulatorów, one również mogą zostać przetestowane w sytuacji, gdy mogą wiązać się z przyczyną awarii. W wyjątkowo trudnych przypadkach, nasi pracownicy mogą skontaktować się z osobami, które dzięki swoim specjalizacją również pomogą dociec źródła problemu, dobrać najlepsze rozwiązanie i odpowiednie części zamienne.

Usługa serwisowa jest ogólnodostępna. Oferujemy naprawę maszyn należących do klienta. Zajmujemy się także serwisowaniem urządzeń dostępnych u nas pod wynajem. Z uwagi na szeroki wybór naszych produktów, pracownicy są zapoznani z różnymi modelami i typami urządzeń dostępnych na rynku. Pozwala to na szeroki zakres wiedzy i znalezienie jak najlepszego rozwiązania problemu. Znajomość ta pomaga dobrać również odpowiednie części zamienne, które w różnych maszynach mogą być takie same.

KOSZT SERWISU

Jak każda usługa, serwis maszyny sprzątającej również wiąże się z kosztami. Należy zatem być przygotowanym na różne możliwości. W finalnej cenie usługi zawarte są roboczogodziny. Cena za jedną roboczogodzinę wynosi 110 zł netto. Dodatkowo klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze sprowadzeniem potrzebnej nowej części. W usługę wliczony jest także ewentualny transport maszyny, gdy naprawa nie jest możliwa do wykonania w krótkim czasie na miejscu i urządzenie musi być przewiezione do naszej firmy przez naszych pracowników. Koszt transportu wynosi 2 zł netto za każdy kilometr.

Jeśli jednak wstępne rozpoznanie wykaże, iż winna za usterkę jest wada fabryczna, a sama maszyna posiada ważną gwarancję, naprawa odbywa się na koszt producenta. Szczegółowe informację na ten temat powinny być zawarte w umowie gwarancyjnej.

JAK SKORZYSTAĆ Z USŁUGI?

Aby skorzystać z naszego serwisu maszyn sprzątających, wystarczy się po prostu skontaktować z naszą firmą. Numery dostępne są w zakładce „kontakt”. Nasi pracownicy w trakcie rozmowy przeprowadzą dokładny wywiad na temat występującego problemu. Mogą również przyjechać na miejsce, aby dokładnie obejrzeć maszynę i rozeznać możliwe przyczyny usterki. Jeśli wystąpi potrzeba, odbiorą urządzenie w celu przewiezienia go do firmy i rozpoczęcia naprawy. Niezbędne będą informacje na temat modelu maszyny, stanu technicznego oraz sposobu użytkowania. Pozwoli to na wstępne przypuszczenia dotyczące możliwej przyczyny problemu.

Jeśli pomimo usterki, sprzątanie nie powinno być przerwane do czasu naprawy, istnieje możliwość wynajęcia zastępczej maszyny w celu kontynuacji pracy. W doborze adekwatnej maszyny pomogą nasi pracownicy, dokładnie przedstawiając specyfikację oraz alternatywne możliwości. Ze szczegółami tej oferty zapoznać się można za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez kontakt telefoniczny.