I. AKCEPTACJA ZAMÓWIENIA

  1. Klient składa zamówienie poprzez platformę zakupową adsp.pl wybranych przez niego produktów. Zamówienie określa towar i jego ilość, ceny a także sposób realizacji i płatności za zakupione towary.
  2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  3. Po rejestracji zamówienia w systemie sprzedażowym Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji, a następnie przesyła informację o zatwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymaniu zatwierdzenia między stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
  4. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

 

II. SPEŁNIENIE WARUNKU PŁATNOŚCI

Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie akceptacji zamówienia poprzez sklep adsp.pl, lub w przypadku wybrania opcji płatności przelewem w momencie zaksięgowania wpłaty. Dodatkowe informacje dotyczące warunków płatności zostały opisane poniżej:

  1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany podczas złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia towaru sprowadzanego na zamówienie Sprzedawca zastrzega prawo do zażądania zaliczki.
  2. Płatność może zostać dokonana za pomocą przelewu lub gotówkowo podczas odbioru towaru. Płatność gotówkowa jest możliwa do kwoty wynoszącej 15 000 PLN.

 

III. SPOSOBY REALIZACJI DOSTAWY TOWARU

Zamówione towary zostają dostarczone w sposób wskazany przez klienta w chwili wskazania zamówienia.

  1. Sprzedawca realizuje dostawy na terenie całej Polski za pomocą firm kurierskich.
  2. Sprzedawca realizuje dostawy własnym transportem na terenie województwa Mazowieckiego.
  3. Sprzedawca umożliwia odbiór towaru w magazynie firmy ADS Professional, który znajduje się pod adresem: ul. Figowa 16, 05-090 Podolszyn Nowy

W przypadku braku płatności w ciągu pięciu dni od momentu złożenia zamówienia lub braku odbioru towaru przez klienta od kuriera, kierowcy lub z magazynu Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Unieważnienie umowy następuje poprzez oświadczenie drogą mailową. W momencie odstąpienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić pieniądze wpłacone na mocy Umowy sprzedaży.

W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia Klient nabywa możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez wysłanie drogą elektroniczną oświadczenia o woli odstąpienia.

IV. CZAS REALIZACJI DOSTAWY

Sklep internetowy adsp.pl podczas akceptacji zamówienia podają możliwy termin odbioru towaru. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi dwa dni robocze.